Hình ảnh của Mũi khoan kim cương
Mũi khoan kim cương với các đường kính sau: 46, 59, 76, 93 , 112 , 132 ; 151 ... TQ

0,00 ₫

Hình ảnh của Hạt kim cương và mũi khoan chế
Mũi khoan chế

0,00 ₫

Hình ảnh của Mũi khoan đập
Mũi khoan đập dùng cho khoan đập khí nén, tốc độ nhanh, thuận tiện

0,00 ₫

Hình ảnh của Quả đập khí nén
Quả đập dùng trong khoan đập khí nén

0,00 ₫