Hình ảnh của Tháp Khoan CK1500  đến CK2500
Tháp khoan CK dùng cho máy khoan đập cáp .

0,00 ₫

Hình ảnh của Choòng khoan (Mũi khoan )
Choòng khoan đập cáp - do trung quốc sản xuất .

0,00 ₫

Hình ảnh của Đầu kéo choòng
Đầu kéo choòng + lò xo - TQ

0,00 ₫

Hình ảnh của Dải côn máy khoan đập cáp
Dải côn , phanh máy khoan đập cáp

0,00 ₫

Hình ảnh của Răng gắn choòng khoan
Răng biên và răng giữa dùng để hàn vào choòng khoan.

0,00 ₫

Hình ảnh của Vat tư bơm trục đứng 3PNL & 4PNL
Dùng để thay thế và sửa chữa khi bơm bị vỡ hỏng do va đập.

0,00 ₫

Hình ảnh của Bộ kẹp treo truỳ khoan (choòng khoan)
Dùng để kẹp treo

0,00 ₫

Hình ảnh của Gầu múc D600*1500
Gầu múc dùng múc đất đá trong các hố khoan công trình.

0,00 ₫

Hình ảnh của Gối đỡ bánh răng nhỏ
Gối đỡ bánh răng nhỏ dùng để đỡ trục thứ cấp hộp số ra và đỡ bánh răng nhỏ!

0,00 ₫

Hình ảnh của Răng khoan quả cau B47K22H
Dùng cho khoan đá cứng

0,00 ₫