Hình ảnh của Mũi khoan kim cương
Mũi khoan kim cương với các đường kính sau: 46, 59, 76, 93 , 112 , 132 ; 151 ... TQ

0,00 ₫

Hình ảnh của Choòng khoan 3 chóp xoay
Choòng khoan 3 chóp xoay: loại hạt na ; loại răng khế .

0,00 ₫

Hình ảnh của Bánh răng các loại
Bánh răng các loại - do Trung quốc sản xuất

0,00 ₫

Hình ảnh của Quả đập QW70 ; QW80
Quả đập và mũi đập dùng cho máy khoan khí nén.

0,00 ₫

Hình ảnh của Pê rê khốt nòng nôi 93/68 - TQ
Pê rê khốt nòng đôi 93/68 dùng cho ống mẫu nòng đôi 93/68 - TQ

0,00 ₫

Hình ảnh của Gia mốc 42 -TQ
Gia mốc 42 dùng để nối các cần khoan lại với nhau để khoan sâu tuy theo ý - TQ

0,00 ₫

Hình ảnh của Hộp số máy khoan GK-180
Hộp số máy khoan GK-180 ( đủ bộ vỏ + ruột)

0,00 ₫

Hình ảnh của Đầu xa nhích ( Đầu rồng)
Đầu xa nhích phần này lắp vào cần chủ đạo của máy khoan!

0,00 ₫

Hình ảnh của Hạt kim
Hạt kim dung để gắn vào phôi gọi là mũi khoan1

0,00 ₫

Hình ảnh của Hạt kim cương và mũi khoan chế
Mũi khoan chế

0,00 ₫