Hình ảnh của Máy khoan nén khí KQD 100
Máy khoan nén khí KQD100 , máy gắn động cơ điện 4kw - TQ

0,00 ₫

Hình ảnh của Máy tiện ống ngang Q 1319A
Máy tiện ống ngang Q 1319A, Giang Ninh, Thượng Hải, TQ, Đường kính lỗ thông F190, Chiều cao trung tâm 300mm, chạy bằng động cơ điện 7,5 Kw.

0,00 ₫