Hình ảnh của Máy khoan XY-1 (Kinh Thám)
Máy khoan XY-1,(Kinh Thám) gắn động cơ Diezel 10.5KW, bơm gắn liền máy .

Giá: Call

Hình ảnh của Máy khoan XY-1B-1 Kinh Thám
Bộ máy khoan XY-1B Trung Quốc, gắn động cơ Diezel 15.7 Kw, bơm liền máy.

Giá: Call

Hình ảnh của Máy khoan KD150-1
Máy khoan hầm mỏ KD150-1; thích hợp với mọi địa hình hầm mỏ, là sản phẩm được áp dụng rộng rãi hiện nay.

Giá: Call

Hình ảnh của Bộ máy khoan XY-1A-4  (Kinh Thám)
Bộ máy khoan XY-1A-4 Trung Quốc, gắn động cơ Diezel 12.5 Kw, bơm liền máy.

Giá: Call

Hình ảnh của Bộ máy khoan XY- 1A YJ (TQ)
Bộ máy khoan XY- 1A YJ (TQ) gắn động cơ Diezel 12.5 Kw + Bơm BW160 (Máy khoan tiến lùi trên giá máy)

Giá: Call

Hình ảnh của Máy khoan GK-180-1(YJ)
Bộ máy khoan GK-180-1(YJ) (bơm liền) máy gắn động cơ diezel 14.7kw (Toàn bộ thân máy di chuyển trên giá)

Giá: Call

Hình ảnh của Bộ máy khoan GK - 250
Bộ máy khoan GK - 250, gắn động cơ Diezel 20 Kw, Kinh Địa, Bắc Kinh, Trung Quốc.

Giá: Call

Hình ảnh của Bộ máy khoan XY-3 máy gắn động cơ diezel 41kw
Bộ máy khoan XY-3 máy gắn động cơ diezel 41kw , do nhà máy Hàng Dương trung quốc sản xuất .

Giá: Call

Hình ảnh của Bộ máy khoan WTY-30.
Bộ máy khoan WTY-30,Trường Sa, Trung Quốc. gắn Diezel 6.62Kw, Tháp khoan một cột 5,6m.

Giá: Call

Hình ảnh của Bộ máy khoan GX-1TD
Bộ máy khoan GX-1TD gắn động cơ diezel 14.7 kw

Giá: Call