Trung Quốc

Hình ảnh của Đầu kéo choòng
Đầu kéo choòng + lò xo - TQ

Giá: Call

Hình ảnh của Bộ máy khoan XY- 42A máy gắn động cơ diezel 60,5kw
Máy khoan XY - 42A máy gắn động cơ diezel 60.5kw , máy do nhà máy Hoàng hải trung quốc sản xuất .

Giá: Call

Hình ảnh của Dải côn máy khoan đập cáp
Dải côn , phanh máy khoan đập cáp

Giá: Call

Hình ảnh của Răng gắn choòng khoan
Răng biên và răng giữa dùng để hàn vào choòng khoan.

Giá: Call

Hình ảnh của Pê rê khốt nòng nôi 93/68 - TQ
Pê rê khốt nòng đôi 93/68 dùng cho ống mẫu nòng đôi 93/68 - TQ

Giá: Call

Hình ảnh của Gia mốc 42 -TQ
Gia mốc 42 dùng để nối các cần khoan lại với nhau để khoan sâu tuy theo ý - TQ

Giá: Call

Hình ảnh của Bơm trục đứng 4PNL
Bơm trục đứng 4PNL gắn động cơ điện 37kw - 380V.

Giá: Call

Hình ảnh của Bộ máy khoan XY-3 máy gắn động cơ diezel 41kw
Bộ máy khoan XY-3 máy gắn động cơ diezel 41kw , do nhà máy Hàng Dương trung quốc sản xuất .

Giá: Call

Hình ảnh của Vat tư bơm trục đứng 3PNL & 4PNL
Dùng để thay thế và sửa chữa khi bơm bị vỡ hỏng do va đập.

Giá: Call

Hình ảnh của Bơm áp lực TT120 và TT80
Đầu bơm áp lực TT120 & TT80 + động cơ diezel đầu nổ D15 & D8 + gắn trên xe

Giá: Call