Trung Quốc

Hình ảnh của Máy tiện ống ngang Q 1319A
Máy tiện ống ngang Q 1319A, Giang Ninh, Thượng Hải, TQ, Đường kính lỗ thông F190, Chiều cao trung tâm 300mm, chạy bằng động cơ điện 7,5 Kw.

Giá: Call

Hình ảnh của Ống khoan  cac loại
Ống khoan các loại: 73 ; 89 ; 108 ; 127 ; 146 bằng thép hợp kim DZ45

Giá: Call

Hình ảnh của Cần khoan 42 - CLCao
Cần khoan 42, bằng thép hợp kim STM-R780; chất lượng cao( L= 1,5m - 4,35m / cần) TQ .

Giá: Call

Hình ảnh của Bơm vữa BW250 Hoành Dương
Bơm vữa BW250 Hoành Dương, TQ, gắn động cơ Diezel 20Kw hoặc động cơ điện 15 Kw.

Giá: Call

Hình ảnh của Bơm vữa BW200, gắn động cơ diezel
Bơm vữa BW200 ,bơm 1 xi lanh ,Lưu lượng 200 l/phút Áp suất 40at.

Giá: Call

Hình ảnh của Bộ máy khoan WTY-30.
Bộ máy khoan WTY-30,Trường Sa, Trung Quốc. gắn Diezel 6.62Kw, Tháp khoan một cột 5,6m.

Giá: Call

Hình ảnh của Máy khoan XY-1 (Kinh Thám)
Máy khoan XY-1,(Kinh Thám) gắn động cơ Diezel 10.5KW, bơm gắn liền máy .

Giá: Call

Hình ảnh của Cần khoan 50 - CLCao
Cần khoan fi 50 bằng thép hợp kim STM-R780 - Chất Lượng Cao (L = 1.5m - 4.35m /cần) TQ

Giá: Call

Hình ảnh của Tháp Khoan CK1500  đến CK2500
Tháp khoan CK dùng cho máy khoan đập cáp .

Giá: Call

Hình ảnh của Choòng khoan (Mũi khoan )
Choòng khoan đập cáp - do trung quốc sản xuất .

Giá: Call