Hình ảnh của Bộ máy khoan XY- 1A YJ (TQ)

Bộ máy khoan XY- 1A YJ (TQ)


Bộ máy khoan XY- 1A YJ (TQ) gắn động cơ Diezel 12.5 Kw + Bơm BW160 (Máy khoan tiến lùi trên giá máy)
Bộ máy khoan XY- 1A YJ (TQ) gắn động cơ Diezel 12.5 Kw + Bơm BW160 gắn động cơ Dizel 5,67 Kw (Máy khoan tiến lùi trên giá máy)

Khả năng khoan: Bằng cần 42 được 150m
 Tốc độ: 142; 285; 570, 850, 1010  v/ phút.
 Lực nâng lớn của đầu máy: 15 KN.
 Lực nén lớn của đầu máy: 25 KN
 Kích thước máy: 1433 x 697 x 1274
 Động cơ dẫn động máy khoan 12,5 Kw
 Trọng lượng máy: 490 Kg


Đánh giá hiện tại là 0.00. Tổng số phiếu 0.
 

Giá: Call