Hình ảnh của Choòng khoan 3 chóp xoay

Choòng khoan 3 chóp xoay


Choòng khoan 3 chóp xoay: loại hạt na ; loại răng khế .
Product image Product image Product image
Product image Product image Product image
Product image
Thông số kỹ thuật :
- Choòng khoan 3 chóp xoay có các loại:
+ Loại hạt na (còn gọi là choòng K) đường kính từ 132mm , 146mm , 165mm, 215,9mm , 245mm , 300mm .
+ Loại răng khế (còn gọi là choòng T)  đường kính từ 132mm , 146mm , 165mm , 215,9mm , 245mm , 300mm .


Đánh giá hiện tại là 0,00. Tổng số phiếu 0.
 

Giá: Call
Nhận xét sản phẩm