Hình ảnh của Pê rê khốt nòng nôi 93/68 - TQ

Pê rê khốt nòng nôi 93/68 - TQ


Pê rê khốt nòng đôi 93/68 dùng cho ống mẫu nòng đôi 93/68 - TQ
Product image Product image
Thông số kỹ thuật:
- Pê rê khốt nòng đôi 93/68 dùng cho ống mẫu nòng đôi 93/68 - TQ


Đánh giá hiện tại là 0,00. Tổng số phiếu 0.
 

Giá: Call
Nhận xét sản phẩm