Hình ảnh của Gầu múc D600*1500

Gầu múc D600*1500


Gầu múc dùng múc đất đá trong các hố khoan công trình.
Product image Product image
Nước sản xuất : Tại việt Nam
1). Gầu múc được gia công tại việt nam theo;
2). Kích thước ống ược gia công theo yêu cầu tuỳ thuộc tùng hố khoan khác nhau;Đánh giá hiện tại là 0,00. Tổng số phiếu 0.
 

Giá: Call
Nhận xét sản phẩm