Hình ảnh của Phụ tùng bơm 3PNL, 4PNL

Phụ tùng bơm 3PNL, 4PNL


bom trục đứng 3PN, 4PN dùng trong khoan đập cáp
Product image Product image Product image
Chúng tôi cung cấp đầy đủ bơm và phụ tùng bơm 3PNL và 4PNL như: Cánh bơm, vỏ bơm, nắp bảo vệ, giá trên, giá dưới, giảm giật .... 


Đánh giá hiện tại là 0,00. Tổng số phiếu 0.
 

Giá: Call
Nhận xét sản phẩm