Hình ảnh của Quả đập khí nén

Quả đập khí nén


Quả đập dùng trong khoan đập khí nén
Product image Product image
- Quả đập khí nén chất lượng cao dùng cho khoan đập khí nén.
- Đường kính Ф90; Ф110; Ф130


Đánh giá hiện tại là 0,00. Tổng số phiếu 0.
 

Giá: Call
Nhận xét sản phẩm