Sản phẩm vừa xem

Hình ảnh của Máy khoan XY-1 (Kinh Thám)
Máy khoan XY-1,(Kinh Thám) gắn động cơ Diezel 10.5KW, bơm gắn liền máy .

Giá: Call

Hình ảnh của Máy khoan GK-180-1(YJ)
Bộ máy khoan GK-180-1(YJ) (bơm liền) máy gắn động cơ diezel 14.7kw (Toàn bộ thân máy di chuyển trên giá)

Giá: Call

Hình ảnh của Bơm vữa BW160, gắn động cơ diezel 5.15 Kw, TQ
Máy bơm BW160 gắn động cơ diezel 5.15 Kw

Giá: Call

Hình ảnh của Bơm vữa BW 320  Hoành Dương
Bơm vữa BW320 Hoành Dương, TQ, gắn động cơ điện 30Kw

Giá: Call

Hình ảnh của Bộ máy khoan XY-3 máy gắn động cơ diezel 41kw
Bộ máy khoan XY-3 máy gắn động cơ diezel 41kw , do nhà máy Hàng Dương trung quốc sản xuất .

Giá: Call

Hình ảnh của Bộ máy khoan XY-1A-4  (Kinh Thám)
Bộ máy khoan XY-1A-4 Trung Quốc, gắn động cơ Diezel 12.5 Kw, bơm liền máy.

Giá: Call