Bộ máy khoan đập cáp CK1500 (JK5 & 2JK5) gắn động cơ điện 37kw-380V

<< Quay lại trang chi tiết sản phẩm

Bộ máy khoan đập cáp CK1500 (JK5 & 2JK5) gắn động cơ điện 37kw-380V