Bộ máy khoan đập cáp CK1800 (JK6 & 2JK6) gắn động cơ điện 45kw-380V

<< Quay lại trang chi tiết sản phẩm

Bộ máy khoan đập cáp CK1800 (JK6 & 2JK6) gắn động cơ điện 45kw-380V