Phê duyệt thăm dò, khai thác mỏ sắt Núi Vi - Yên Bái

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Cập nhật: 10/29/2019 - Số lượt đọc: 945

Thủ tướng chính phủ đã đồng ý cho thăm dò, khai thác mỏ sắt Núi Vi - Yên Bái, và giao cho UBND tỉnh Yên Bái lựa chọn doanh nghiệp để thực hiện.

Thông tin từ Cổng TTĐT Chính phủ, theo văn bản 7770/VPCP- KTN về chỉ đạo về việc thăm dò, khai thác mỏ sắt Núi Vi thuộc các xã Hưng Khánh và Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, Thủ tướng đồng ý việc triển khai thăm dò mỏ sắt này, làm cơ sở lập dự án đầu tư khai thác để cung cấp nguyên liệu quặng sắt cho Nhà máy luyện gang-thép tại Khu công nghiệp phía Nam của tỉnh Yên Bái.


Việc lựa chọn doanh nghiệp tiến hành thăm dò, khai thác do ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

Việc cấp giấy phép khai thác chỉ xem xét sau khi báo cáo kết quả thăm dò, trữ lượng mỏ sắt Núi Vi thuộc khu vực nêu trên được Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt.

Ý kiến chỉ đạo trên được xem xét theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3309/BTNMT-ĐCKS ngày 29/8/ 2008) và Bộ Công Thương (công văn số 5067/BCT-CNNg ngày 16 tháng 6 năm 2008) về việc thăm dò, khai thác mỏ sắt Núi Vi thuộc các xã Hưng Khánh và Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

0977892233
0977892233Facebook: http://Zalo: 0977892233